Edukačný program FA STU

Robert Špaček

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: veda, pedagogika, konferencia, otázky, dekan, zahájenie