Editoriál 1/2023

Wissem Gallala

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: vidiecka architektúra, biofilný dizajn, editoriál, revitalizácia miest, modernizmus, urban revitalization, dedičstvo