Editoriál 3/2022

Magdalena Celadyn

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: rámec výučby architektúry, udržateľnosť životného prostredia, stavebné materiály, editoriál, digitálne technológie, multidisciplinárnosť