Editorial 2/2024

Tadeja Župančič

Tento článok je dostupný len v anglickom jazyku.

Kľúčové slová: perspektívy architektonického výskumu, konvergentné myslenie, relevantnosť výskumu, CoARA, editoriál, EAAE, interdisciplinárny výskum, CA2RE