Dynamit Nobel Bratislava – najvýznamnejší Karfíkov investor po roku 1945

Dobroslava Mrázová

ZHRNUTIE

Chemické závody Dynamit Nobel boli v Bratislave založené už v roku 1873. Po roku 1945, po obnove zničených častí, sa začalo s prípravou výstavby nového závodu. Vtedajší riaditeľ Ing. Ríša, ktorý bol predchádzajúcim riaditeľom v Baťovej továrni v Batizovciach, požiadal V. Karfíka o jeho návrh. Začal, ale potom po konflikte s národným správcom Baťovho koncernu opustil ateliér v Zlíne a v roku 1946 sa presťahoval do Bratislavy. Karfík, ktorý pokračoval vo svojej Baťovej praxi, navrhol v Bratislave na Vajnorskej ulici modernú továreň, ktorá je príkladom toho, že aj priemyselná architektúra so zložitou chemickou prevádzkou môže byť navrhnutá ako súvislý celok dobrého architektonického štandardu.

Kľúčové slová: Bratislava, Dynamit Nobel, Vladimír Karfík, chemické závody