Dve paradigmy: Urbanizmus a plánovanie rozvoja

Milada Ledvinková-Simpson, Karel Schmeidler

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné. Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: plánovanie rozvoja, paradigmy, prostredie, dualita, urbanizmus, profesia, rola