Dve funkčné obdobia vedenia Fakulty architektúry STU (mojich desať rokov)

Robert Špaček

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: FA STU, akreditácia, 10 rokov, dekan, bilancovanie