Druhovosť bytov v procese humanizácie a revitalizácie povojnových obytných súborov

Dagmar Hatalová - Mikušková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: revitalizácia, byt, druhy, obytné súbory, bývanie, humanizácia, povojnové obdobie