Dopady klimatických zmien na mestské štruktúry v slovenských mestách: Identifikácia zraniteľných mestských štruktúr

Miroslava Kamenská, Katarína Smatanová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: priestorová zraniteľnosť, územné plánovanie, udržateľný rozvoj, zmena klímy, adaptácia miest