Doktorandi popisujú svoje dizertačné práce

Danica Brečková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: doktorandi, dizertačné práce, cudzí jazyk, anglický jazyk, FA STU, skúška