Doktorandi popisujú svoje dizertačné práce

Danica Brečková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: cudzí jazyk, anglický jazyk, FA STU, skúška, doktorandi, dizertačné práce