Dohovor EHK OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúce štátne hranice a príprava jeho ratifikácie

Viera Husková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: posudzovanie vplyvov, dohovor, EHK OSN, ratifikácia, Európa, životné prostredie