Dohovor EHK OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúce štátne hranice a príprava jeho ratifikácie

Viera Husková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: ratifikácia, Európa, životné prostredie, posudzovanie vplyvov, dohovor, EHK OSN