Dizajn v podmienkach technickej univerzity

Ľudovít Petránsky

ZHRNUTIE

Príspevok je venovaný niekoľkým základným problémom úlohy dizajnu a jeho začlenenia do učebných osnov technickej univerzity. Dokazuje interaktívny vzťah medzi technickými a umeleckými aspektmi dizajnového výrobku a jeho využitím v oblasti ekonomiky alebo ľudskej komunikácie.

Kľúčové slová: interakcia, využitie, Technická univerzita, dizajn, učebné osnovy, FA STU