Dizajn v kontextoch dvadsiateho storočia: Diverzita dizajnu

Michaela Paluchová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: 20. storočie, dizajn, stolička, rozmanitosť