Dizajn v kontexte architektúry

Peter Humaj

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, dizajn, história, umenie, kultúra