Dizajn v architektúre alebo architektonický dizajn

Ivan Petelen, Michal C. Hronský, Ľudovít Petránsky

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: interiérový dizajn, tvorba prostredia, vnútorné prostredie, priemyselný dizajn, kultúra, architektonický dizajn