Dispozičné kvality budov v súčasnej praxi

Martin Doršic

ZHRNUTIE

Tento článok analyzuje súčasný stav techniky v nových bytových domoch v Bratislave. Je to videné z pohľadu podlahovej plochy, vzťahov priestorov v bytoch a ich potenciálnej užitočnosti. Medzi interiérom a exteriérom takýchto budov sú veľmi často rozdiely. Byty s obmedzenou podlahovou plochou vytvárajú veľa problémov a veľa nových nápadov: toto je oblasť, ktorá predstavuje hlavné výzvy pre architektov v mestskom regióne.

Kľúčové slová: budovy, byt, bytová výstavba, dispozícia, kvalita, súčasná prax