Digitálna architektúra: Pokus o vymedzenie pojmu

Vladimír Šimkovič

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: revolúcia, digitálna architektúra, pojem, kultúrny kontext, virtualita, nelineárna tektonika, nová estetika