Digitálna architektúra: Pokus o vymedzenie pojmu

Vladimír Šimkovič

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: digitálna architektúra, kultúrny kontext, nelineárna tektonika, nová estetika, pojem, revolúcia, virtualita