Dejiny krajinnej ekológie v strednej Európe

Milan Ružička

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: história, stredná Európa, Česko-Slovensko, krajinná ekológia, LANDEP