Dejiny krajinnej ekológie v strednej Európe

Milan Ružička

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Česko-Slovensko, história, krajinná ekológia, LANDEP, stredná Európa