Vidiecka obec Saidpur architektonickou optikou: Dešifrovanie urbanistického vzoru a architektonického dedičstva

Ramsha Nazir Malik, Zhang Haiao

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: rast miest, architektúra, história, ľudová architektúra, dedičstvo, architektonická analýza, architektonické kresby