Čítanie knihy „Ohyb: Leibniz a baroko“ od Gillesa Deleuzeho

Martin Uhrík

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: ohyb, barok, Leibniz, kniha, nekartézska architektúra