Čítanie knihy „Ohyb: Leibniz a baroko“ od Gillesa Deleuzeho

Martin Uhrík

Pre zobrazenie článku kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: kniha, nekartézska architektúra, ohyb, barok, Leibniz