Chaotické štruktúry: Skrytá logika emergentných systémov na platforme parametrického navrhovania architektúry

Michal Valúšek

ZHRNUTIE

Identifikácia, definovanie, hodnotenie a kritizovanie východiskových pojmov alebo princípov chaosu a hľadanie analógie výskytu chaotických štruktúr v exaktných vedách, umení (literatúra, hudba, film) poskytne vstupnú platformu pre oporné body k pochopeniu experimentálneho výskumu tvorby chaotických systémov v architektúre. Projekt sa snaží byť nielen teoretickou prácou, ale hlavne cenným materiálom s ukážkami prototypov algoritmov riešiacich určité problémy v rámci parametrického navrhovania chaotických štruktúr v architektúre s možnosťou ich ďalšej editácie.

Kľúčové slová: systém, architektúra, chaos, digitálna architektúra, chaotická štruktúra, emergentný, parametrický