Cezhraničné plánovanie krajiny v Európe

R.H.G. Jongman

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: krajinný plánovač, úloha, Európa, Holandsko, plánovanie krajiny, prostredie, krajinné väzby