Centrum excelencie SPECTRA a medzinárodné výskumné projekty na FA STU v Bratislave

Dagmar Petríková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Centrum excelencie, medzinárodný výskum, SPECTRA, FA STU