Čas, priestor, pohyb a hendikepovaní ľudia

Magdaléna Špotáková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: priestor, pohyb, čas, hendikep