Bývanie – dynamizujúci faktor štruktúry osídlenia: Projektovanie času

Peter Žalman

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: sídelná štruktúra, polyfunkčné budovy, dynamika, polyfunkčná štruktúra, bývanie, informačná revolúcia, čas