Bývanie a práca

Ľubica Selcová, Sandra Pavlová

ZHRNUTIE

Spojitosť funkcií života a práce bola v minulosti zrejmá. V období znárodňovania sa uprednostňovala segregácia týchto dvoch funkcií. Táto téma sa stala súčasťou nedávnych spoločenských a ekonomických zmien v našej spoločnosti. Budúci proces prepojenia týchto dvoch funkcií sa však bude líšiť od toho, aký bol v minulosti. Bude to upresnené na rôznych úrovniach, konkrétne v obytných zónach malých, stredných a veľkých mestských oblastí. Vo veľkých mestských oblastiach je polyfunkčný aspekt zahrnutý v centrálnych lokalitách aj v satelitných častiach. Integrácia funkcií bývania a práce je typickým aspektom bytových domov a rodinných domov. To možno vyjadriť výrazom „polyfunkcia“ obytných oblastí.

Kľúčové slová: mestá, bývanie, polyfunkčnosť, práca