Bezhraničné povodia

Daniela Gindlová

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: recenzia, kniha, povodia, 5RP, SPECTRA-PERSEUS