Bellušove paláce severného predmestia: Belluš a barok

Jarmila Bencová

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: Emil Belluš, severné predmestie, Bratislava, paláce, architekt, barok