Bazén: Relaxačno-športové zariadenie rodinného domu

Marián Malovaný

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: bazén, relax, šport, rodinný dom, klasifikácia