ZHRNUTIE Digitálny dizajn (navrhovanie) prešiel vývojom od zjednodušovania konvenčných procesov tvorby pomocou automatizácie, cez parametricky riadenú modifikáciu množstva podobných prvkov až po generatívne emergentné komplexné systémy. Prechod od parametrického k emergentnému dizajnu predstavuje prechod od zhora riadeného (top-down) systému k zdola riadenému (bottom-up) prístupu, ktorý vychádza z myšlienky nelinearity. Z tohto dôvodu je možné emergentný […]

ZHRNUTIE Materializácia architektonického diela prebieha na základe istej formy zápisu – notácie autora. Tá funguje ako predloha pre jeho vytvorenie. Zároveň je proces zaznamenávania architektúry hlavným návrhovým prostriedkom. Vývoj poznania, technológií a procesov zobrazovania a výroby zásadne ovplyvňujú nielen to, akým spôsobom navrhujeme a staviame, ale aj to, čo navrhujeme, čo je výsledným objektom. S rozmachom digitálnych technológií a ich […]