ZHRNUTIE Súčasný spoločenský vývoj usmerňovaný prevažne logikou ekonomickej efektivity vytvára v našich mestách špecifické priestorové fenomény, ktoré spadajú mimo sféru vplyvu tradične ponímanej architektúry. Jej dosah na spoluvytváranie mestského prostredia sa postupne zmenšuje, čo ešte výraznejšie prehlbuje nepriaznivé dopady tohto vývoja na formálne, funkčné i užívateľské prostredie miest. Hlavným cieľom článku je upozorniť na nevyužitý […]