Hodnocení kvality náměstí: Projekt mojenamesti.com

Pavla Kilnarová, Ivana Lelkes, Kristián Škoda

SHRNUTÍ Naše společnost se neustále proměňuje. Ať už je tento vývoj v různých etapách hodnocen jako pokrok nebo naopak období úpadku, projevuje se ve všech odvětvích lidské činnosti, tedy i utváření veřejných prostranství. S měnícími se potřebami společnosti se mění i způsob využití prostor mezi budovami. Ne vždy jsou však nové funkce slučitelné s poměrně […]