ZHRNUTIE Prelom 19. a 20. storočia bol turbulentným obdobím z hľadiska politickej a sociálnej situácie, ale aj kultúrneho vývoja. Architektúra nemala jednotný štýl, ale vládla pluralita štýlov od historizmu cez vernakulár až po secesiu. Od architektúry sa vyžadovalo, aby bola zdobná a mala vnútorný význam, ale aj aby bola realizovateľná v čo najkratšom čase za čo najmenšie náklady. Požiadavky […]