ZHRNUTIE Opevnenia miest a hradov na Slovensku predstavujú významný segment kultúrneho dedičstva, histórie a dejín architektúry, a tak je ich zachovanie, obnova, transformácia a sprostredkovanie pre nasledujúce generácie nesmierne dôležité. Možnosti a spôsoby súčasnej prezentácie ruín a torz pevnostných systémov boli podrobené širokej škále dlhodobého výskumu a vyžadovali cielené úsilie pamiatkarov, kunsthistorikov i architektov. Daná […]