Slušnosť

Darina Manová

„Systém musí byť silnejší ako jednotlivec.“ Ale čo, ak nie je? Možno potom od ľudí očakávať slušnosť? Mesto Partizánske toto leto obnovovalo a revitalizovalo celú centrálnu mestskú zónu. Jej súčasťou bola rekonštrukcia prístupovej komunikácie k Námestiu SNP a vybudovanie pešej zóny medzi polyfunkčnými budovami pred vstupom do podchodu, na ktorej pribudli zelené plochy, lavičky, odpadkové […]