Teóriu Gaie začal vytvárať v Kalifornii v roku 1965 dnes nezávislý vedec James Lovelock. Impulzom bolo pozorovanie viacerých prírodných katastrof a ich vzájomných súvislostí na Zemi. Gaia je v princípe komplexný dynamický organizmus a našou úlohou je pozorovať ho, porozumieť mu a predpovedať, čo sa s ním môže stať. Nastávajú zmeny a to nezvratné; už […]