Autori

prof. Ing. arch. Julián KEPPL, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry II
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
keppl@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Ján ANTAL, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry I
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
antal@fa.stuba.sk

doc. PhDr. Jarmila BENCOVÁ, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav dejín a teórie architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
bencova@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Peter GÁL, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav urbanizmu
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
gal@fa.stuba.sk

Ing. arch. Eva ORAVCOVÁ, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry I
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
oravcova@fa.stuba.sk

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít PETRÁNSKY, DrSc.
Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
dekan@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Michal ŠARAFÍN, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry I
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
sarafin@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Robert ŠPAČEK, CSc.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry II
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
spacek@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. akad. arch. Ľubomír TITL
Bartoňova ul. 9, 811 03 Bratislava

doc. PhDr. Marian ZERVAN, PhD.
Vysoká škola výtvarných umení
Katedra teórie a dejín umenia
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava
zervan@vsvu.sk