Autori

Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
nina.bartosova@stuba.sk

Ing. arch. Igor Hianik
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU
igor.hianik@stuba.sk

Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dipl. Mgmt.
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry STU
branislav.jelencik@stuba.sk

Ing. arch. Veronika Kvardová
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
veronika.kvardova@stuba.sk

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
magdalena.kvasnicova@stuba.sk

Ing. arch. Katarína Lauková Zajíčková
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry STU
katarina.zajickova@stuba.sk

Ing. arch. Peter Morgenstein
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU
peter.morgenstein@stuba.sk

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU
eva.putrova@stuba.sk

Bc. Paulína Šujanová
Fakulta architektúry STU
xsujanova@stuba.sk

Ing. arch., M. Arch. Mária Topolčanská, PhD.
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU
maria.topolcanska@stuba.sk