Autori

EDITORIÁL

doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Fakulta architektúry STU, Bratislava
henrieta.moravcikova@stuba.sk

TEÓRIA ARCHITEKTÚRY A METODOLÓGIA VÝSKUMU

Ing. arch. Kristína Staněková
Fakulta architektúry STU, Bratislava
stanekova.kristina@yahoo.com

Ing. arch. Marian Potočár
Fakulta architektúry STU, Bratislava
marian.potocar@gmail.com

Ing. arch. Jaromír Hainc
FA ČVUT, Praha
haincjar@fa.cvut.cz

Mgr. art. Valéria Gašparová
VŠVU, Bratislava
gasparova.valeria@gmail.com

Ing. Martina Sarvašová
FA ČVUT, Praha
sarvasova.martina@gmail.com

VÝSKUM NAVRHOVANIA

Ing. arch. Vladimír Hain
Fakulta architektúry STU, Bratislava
vladimirhain@gmail.com

Ing. arch. Matej Kamenický
FSv ČVUT, Praha
matej.kamenicky.1@fsv.cvut.cz

Ing. arch. Radan Volnohradský
FA VUT, Brno
radan@volnohradsky.cz

Mgr. art. Júlia Kolláthová
VŠVU, Bratislava
julia.kollathova@gmail.com

Ing. arch. Hana Kasalová
FA ČVUT, Praha
hanka.kasalova@seznam.cz

Ing. arch. Zuzana Krivošová
Fakulta architektúry STU, Bratislava
zuza.krivosova@gmail.com

Ing. arch. Kateřina Katovská
FA VUT, Brno
katerina.netopilova@seznam.cz

URBANIZMUS

Ing. arch. Anna Háblová
FA ČVUT, Praha
annabeata@seznam.cz

Ing. arch. Lucia Štefancová
Fakulta architektúry STU, Bratislava
stefancovalucka@gmail.com

Ing. arch. Milan Šuška
FA VUT, Brno
milan.suska@gmail.com

Ing. arch. Tomáš Hanáček
Fakulta architektúry STU, Bratislava
hanacek.tomas@gmail.com

Ing. arch. Zuzana Haburajová Kepičová
Fakulta architektúry STU, Bratislava
z.kepicova@gmail.com

ARCHITEKTONICKO – HISTORICKÝ VÝSKUM

Ing. arch. Veronika Kvardová
Fakulta architektúry STU, Bratislava
kvardova.veronika@gmail.com

Ing. arch. Petr Šimr
FSv ČVUT, Praha
simrpetr@seznam.cz

Ing. arch. Jan Obrtlík
FA VUT, Brno
jobrtlik@yahoo.com

Mgr. Klára Mergerová
FA ČVUT, Praha
klara.mergerova@gmail.com