Autori a tiráž

Ing. arch. Patrik Baxa
Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
patrik.baxa@stuba.sk

Ing. arch. Karol Görner, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
karol.gorner@stuba.sk

Darya Haroshka, MSc
Department for Building and Environment
Danube University Krems, University for Continuing Education, Austria
darya.haroshka@donau-uni.ac.at

Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
klara.machacova@stu.sk

Dipl.-Ing. Dr. Gregor Radinger, MSc
Center for Environmental Sensitivity: Department for Building and Environment
Danube University Krems, Austria
gregor.radinger@donau-uni.ac.at

Ing. arch. Karolína Sásiková
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
karolina.sasikova@gmail.com

prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
vladimir.simkovic@stuba.sk

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
robert.spacek@stuba.sk

doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry STU v Bratislave
jana.vinarcikova@stuba.sk