Autori

doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD.
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU
samova@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU
jana.pohanicova@stuba.sk

doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Fakulta architektúry STU
frantisek.kalesny@stuba.sk

Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Ústav architektúry obytných budov
Fakulta architektúry STU
zuzana.tothova@stuba.sk

Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.
Ústav architektúry obytných budov
Fakulta architektúry STU
jan.pavuk@stuba.sk

Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD.
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU
maria.topolcanska@stuba.sk

Ing. arch. Michal Valúšek
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry STU
michal.valusek@stuba.sk

Ing. arch. Soňa Ščepánová
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry STU
sona.scepanova@stuba.sk

Ing. arch. Katarína Boháčová
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU
katarina.fejo@stuba.sk

Ing. arch. Filip Humaj
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Fakulta architektúry STU
filip.humaj@stuba.sk

Bc. Monika Bakaová
Fakulta architektúry STU
xbakaova@stuba.sk

Bc. Alena Bindzárová
Fakulta architektúry STU
xbindzarova@stuba.sk