Autori

Ing. arch. Jozef Kollár, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav konštrukcií v architektúre
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
kollar@fa.stuba.sk

doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry II
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
kralova@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Elena Lukáčová, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav dejín a teórie architektúry
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
lukacova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Marián Malovaný, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry II
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
malovany@fa.stuba.sk

Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry I
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
selcova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Sandra Pavlová
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry I
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
pavlova@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Imrich Tužinský, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav konštrukcií v architektúre
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
tuzinsky@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav urbanizmu
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
vitkova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav urbanizmu
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
coplak@fa.stuba.sk

PhDr. Danica Brečková
Fakulta architektúry STU
Ústav dejín a teórie architektúry
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
breckova@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry I
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
sarafin@fa.stuba.sk