Autori

AUTORI PRÍSPEVKOV

prof. Ing. arch. Julián KEPPL, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
keppl@fa.stuba.sk

doc. akad. soch. Peter HUMAJ
Fakulta architektúry STU
Ústav dizajnu
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
humaj@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Ludvika KANICKÁ, CSc.
Mendelova univerzita v Brně
Ústav nábytku, designu a bydlení
Zemědělská 3
613 00 Brno (Černá Pole)
kanicka@mendelu.cz

Ing. arch. Pavel KOSNÁČ
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
kosnac@fa.stuba.sk

Ing. arch. Marián MALOVANÝ, CSc.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry obytných a občianskych budov

Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
m.malovany@stonline.sk

doc. Ing. arch. Márius ŽITŇANSKÝ, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry obytných a občianskych budov

Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
zitnansky@fa.stuba.sk

Ing. Denisa LIZOŇOVÁ
Drevárska fakulta TU
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Masarykova 24, 960 53 Zvolen
lizonova@vsld.tuzvo.sk

AUTORI RECENZIÍ

doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan GÜRTLER, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
gurtler@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan PETELEN, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav interiéru a výstavníctva
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
petelen@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Jana VINÁRČIKOVÁ, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav interiéru a výstavníctva
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
vinarcikova@fa.stuba.sk

doc. PhDr. Marian ZERVAN, CSc.
Fakulta teórie a dejín umenia VŠVU
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava
zervan@vsvu.sk

Mgr. Kvetoslava FERKOVÁ
Fakulta architektúry STU
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
ferkova@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Robert ŠPAČEK, CSc.
Fakulta architektúry STU
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
spacek@fa.stuba.sk