Autori

AUTORI PRÍSPEVKOV

prof. Ing. arch. Julián KEPPL, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
keppl@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Agnesa IRINGOVÁ, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
iringova@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. František KALESNÝ, PhD.
Fakulta architektúry
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
kalesny@fa.stuba.sk

Ing. arch. Eva PUTROVÁ, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav záhradnej a krajinnej architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
putrova@fa.stuba.sk

doc. dr. inž. Jerzy UŚCINOWICZ
Politechnika Białostocka
ul. Murarska 15, 15 256 Białystok, Poľsko
jus@pb.bialystok.pl

doc. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
vitkova@fa.stuba.sk

AUTORI RECENZIÍ

Ing. arch. Marian ŠOVČÍK, CSc.
AMŠ Partners, spol. s r. o.
Lazovná 15, 974 15 Banská Bystrica
amps@amps.sk

prof. Ing. arch. Robert ŠPAČEK, CSc.
Fakulta architektúry STU
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
spacek@fa.stuba.sk

prof. Ing. arch. Peter VODRÁŽKA, PhD.
Fakulta architektúry STU
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
vodrazka@fa.stuba.sk