Autori

Peter Buday
Fakulta architektúry STU, Bratislava
budaypet@gmail.com

Jelica Jovanović
Grupa arhitekata, Belehrad
jelica@grupaarhitekata.org

Vladimir Kulić
Škola architektúry, Floridská atlantická univerzita
vladakulic@gmail.com

Magdaléna Kvasnicová
Fakulta architektúry STU, Bratislava
magdalena.kvasnicova@stuba.sk

Henrieta Moravčíková
Ústav stavebníctva a architektúry
Slovenská akadémia vied, Bratislava
usarmoro@savba.sk

Maroje Mrduljaš
Fakulta architektúry, Záhrebská univerzita
mmrduljas@arhitekt.hr

Jana Pohaničová
Fakulta architektúry STU, Bratislava
pohanicova@fa.stuba.sk

Carmen Popescu
Sorbonnská univerzita, Paríž
crmv@noos.fr

Ingrid Ruudi
Ústav histórie umenia
Estónska akadémia umení
ingrid.ruudi@artun.ee

Peter Szalay
Ústav stavebníctva a architektúry
Slovenská akadémia vied, Bratislava
peter. szalay@savba.sk

Mariann Simon
Oddelenie histórie architektúry a pamiatok
Budapeštianska technická a ekonomická univerzita
simmar@t-online.hu

Ana Maria Zahariade
Oddelenie histórie a teórie architektúry a ochrany pamiatok
Univerzita architektúry a urbánneho plánovania Ion Mincu Ion Mincu, Bukurešť
zahariade.mail@gmail.com