Autori a tiráž

Ing. arch. Juraj Furdík, PhD.
Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín
Fakulta architektúry STU v Bratislave
juraj.furdik@stuba.sk

prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
peter.gal@stuba.sk

Ing. Katarína Gécová, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
katarina.gecova@stuba.sk

Ing. Miriam Heinrichová, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
heinrichova@fa.stuba.sk

doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín
Fakulta architektúry STU v Bratislave
viera.joklova@stuba.sk

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
katarina.kristianova@stuba.sk

Ing. Dana Marcinková
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
ingmarcinkova@gmail.com

Ing. arch. Eva Putrová, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
eva.putrova@stuba.sk

Ing. Tamara Reháčková, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
tamara.rehackova@stuba.sk

Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
ivan.stankoci@stuba.sk