Autori a tiráž

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
jana.pohanicova@stuba.sk

Ing. arch. Miriama Butková
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
miriama.butkova@stuba.sk

Ing. arch. Mária Jurášková, PhD.
Katedra kulturológie
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – alumni
mbmariabednarikova@gmail.com

Ing. arch. Oto Nováček
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
oto.novacek@stuba.sk

Ing. arch. Simona Kolimárová
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
simona.kolimarova@stuba.sk

Michal Jelínek, MA
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
michal.jelinek@stuba.sk