Autori a tiráž

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
henrieta.moravcikova@stuba.sk

PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.
Historický ústav
Slovenská akadémia vied v Bratislave
katarina.haberlandova@savba.sk

Ing. arch. Laura Krišteková Pastoreková, PhD.
Historický ústav
Slovenská akadémia vied v Bratislave
laura.pastorekova@savba.sk

Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
martin.balaz@stuba.sk

Mgr. art. Zuzana Waszczuková Pergerová
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
zuzana.pergerova@stuba.sk

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
bohumil.kovac@stuba.sk