Autori a tiráž

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
pavel.gregor@stuba.sk

Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
jan.legeny@stuba.sk

Ing. arch. Natália Filová
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
natalia.filova@stuba.sk

doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Ústav architektúry občianskych budov
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
lea.rollova@stuba.sk

dr. inž. arch. Magdalena Celadyn, PhD.
Fakulta interiérového dizajnu
Akadémia výtvarných umení v Krakove
mceladyn@asp.krakow.pl

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
henrieta.moravcikova@stuba.sk

Mgr. art. Filip Maukš
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
filip.mauks@stuba.sk

Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
Ústav interiéru a výstavníctva
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
peter.mazalan@stuba.sk