Autori a tiráž

doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
bencova@fa.stuba.sk

Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
Ústav architektúry obytných budov
Fakulta architektúry STU v Bratislave
michal.czafik@stuba.sk

Ing. Miriam Heinrichová, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
miriam.heinrichova@stuba.sk

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry STU v Bratislave
branislav.jelencik@stuba.sk

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Fakulta architektúry STU v Bratislave
katarina.kristianova@stuba.sk

Bc. Ivan Siláči
Fakulta architektúry STU v Bratislave
xsilaci@stuba.sk

Mgr. Danica Šoltésová, PhD.
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Fakulta architektúry STU v Bratislave
soltesova@fa.stuba.sk

Ing. Stanislav Števo, PhD.
Ústav robotiky a kybernetiky
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií STU v Bratislave
stanislav.stevo@stuba.sk